فعاليت هاي تحقيقاتي دکتر محمد رضا صداقت

 

 
دکتر محمد رضا صداقت
 
فلوشيپ قرنيه وسگمان قدامي
عضو هیئت علمی گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
پست الکترونیک:SedaghatMR[at]mums.ac.ir
 
آدرس: مشهد، بلوار شهید قرنی، چهارراه ابوطالب، بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء (ص)-تلفن:8022241 -0511-نمابر: 7245363-0511 
 
 

 

 

درجه علمی و مدارک دانشگاهی:  
فلوشيپ قرنيه وسگمان قدامي
رتبه دانشگاهی:
دانشيار
دانشگاه:
علوم پزشكي مشهد

پزشكي عمومي، علوم پزشكي مشهد،1368

تخصصي چشم پزشكي، علوم پزشكي مشهد،1371

فلوشيپ قرنيه وسگمان قدامي، علوم پزشكي مشهد،1373

سایر مهارت ها:

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی:

دانشیار گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو مرکز تحقیقات چشم دانشگاه

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی:

عضویت در کمیته تخصصی بازنگری برنامه مدون بازآموزي چشم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، 1381

معاون آموزشی بخش چشم بیمارستان قائم(عج)،1381-1378

عضویت در كميته کتابخانه بیمارستان قائم(عج)، 1381-1376

عضویت در شورای آموزشی بیمارستان قائم(عج)، 1380 1379

استاد مشاور کمیته تحقیقات دانشجوئی، 1375 تاكنون

عضو شورای علمی تخصصی اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان، 1380 تاكنون

رابط گروه چشم با آموزش مداوم دانشگاه، 1378 تاكنون

کارشناس علمی سازمان نظام پزشکی، 1379 تاكنون

کارشناس علمي سازمان پزشکی قانونی، 1375 تاكنون

عضو كميسيون تخصصي چشم اداره كل پزشكل قانوني استان خراسان از طرف رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور، 1382 تاكنون

عضو هیئت مشاوران مجله دانشکده پزشکی مشهد، 1377 تاكنون

عضو هیئت مشاوران مجله دانشکده پزشکی بيرجند، 1384 تاكنون

عضو هیئت مشاوران مجله دانشکده پزشکی گرگان، 1379 تاكنون

مدیر برنامه دستیاری گروه چشم پزشکی ،1381 تاكنون

عضو مرکز مشاوره پاسخگوئی تلفنی در معاونت آموزشی دانشگاه،1381 تاكنون

معاون آموزشي مركز تحقيقات چشم خاتم الانبیاء(ص) دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1385 تاكنون

عضویت در کمیته علمی انجمن چشم پزشکان ایران، 1382 تاكتون

زشی پژوهشی گروه چشم،1381 تاكنون

عضویت در کمیته تخصصی بازنگری برنامه مدون بازآموزي چشم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، 1381

عضو كميته راهبردي چشم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، 1385 تاكنون

عضو كميته هاي كنترل عفونت بيمارستاني و بهداشت و لنژري نظارت و ارزشيابي دروني بيمارستان كادر پزشكي ، پرسنل پرستاري و پرسنل بخش بيمارستاني ( خاتم الانبیاء(ص)، 1383 تاكنون

عضویت در انجمن های علمی:

عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکان شاخه خراسان، 1375 تاكنون

تألیفات و ترجمه:

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI:


1- Results , predictability and stability of clear lens phacoemulsification for correction of high myopiaبه زبان انگلیسی در مجله علمی ترویجی اسرار دانشکده علوم پزشکی سبزوار ( تایید شده برای چاپ در سال 83 )

2- Giant chondroid suringoma in Iranian Adult به زبان انگلیسی در مجله چشم پزشکی ایران جلد 17 شماره 1 - سال 1383

3- نتايج باليني عمل ليزيك در اصلاح نزديك بيني و دوربيني و آستيگماتيسم متعاقب پيوند قرنيه مجله چشم پزشكي ايران (نشريه انجمن چشم پزشكي ايران) جلد 17- شماره 1- سال 1383

4- بررسی اثر تیمولول و دورزولامید زیرزبانی در فشار چشم و ضربان قلب - مجله چشم پزشکی بینا شماره 3 سال 5 - 1379

5- بررسی اثر تیمولول و دورزولامید بر فشار چشم مقابل در افراد غیرگلوکومی- مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 73 سال 44 - 1380

6- بررسی نتایج بینائی عمل پیوند قرنیه بر روی بیماران کراتوکونوس از سال 77 تا سال 79 در بیمارستان قائم مشهد مجله دانشکده پزشکی شماره78 سال 45 - 1381

7- بررسی سیر آستیگماتیسم ایجاد شده پس از عمل جراحی فیکو با برشهای مختلف مجله چشم پزشکی ایران شماره 1 جلد 16 - 1382

8- ارزیابی نتایج طولانی مدت ترابکولکتومی در 37 بیمار مبتلا به گلوکوم در بیمارستان قائم مشهد از سال 74 تا سال 78 مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 72 سال 44 - 1380

9- بررسی حساسیت و ویژگی و اعتبار sita fast , Standard full thresholdدر پریمتری اتوماتیک Humphryمجله چشم پزشکی ایران شماره 2 جلد 16 - 1382

10- بررسی ارتباط اندازه ناخنک با آستیگماتیسم و تغییرات توپوگرافی قرنیه مجله چشم پزشکی ایران شماره 15 سال 2 - 1381

11- گزارش یک مورد لنفوم با فیستولیزاسیون ناحیه گردن و کیسه اشکی مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 77 سال 45 - 1381

12- گزارش یک مورد سرطان متاستاتیک پستان در عضله داخلی چشم مجله گوش و گلو و بینی و حنجره ایران شماره اول و دوم تابستان 79

13- شيوع ماكولوپاتي بدنبال مصرف كلروكين و هيدروكس كلروكين - مجله دانشكده پزشكي مشهد

شماره 90 سال 48 - سال چاپ زمستان 1384

14- گزارش يك مورد آژنزي نسبي ماهيچه راست تحتاني مجله چشم پزشكي بينا

سال 10 شماره 2 سال چاپ زمستان 1383 - پي در پي 38

15- پان يووئيت و واسكوليت جلدي متعاقب واكسيناسيون MMR- به زبان انگليسي

مجله چشم پزشكي ايران جلد 18 شماره 2 سال چاپ 1384

16- رينگ داخل قرنيه اي Ferraraدر درمان كراتوكونوس به زبان انگليسي

مجله چشم پزشكي ايران جلد 18 شماره 3- سال چاپ 1384

17 - گرفتاري چشمي در بيماريهاي كلاژن واسكولر در بيمارستان قائم(عج) در بيماران بستري سالهاي 1368 تا 1374

مجله دانشكده پزشكي مشهد شماره 63 سال 4 4- زمستان 78

18- گزارش يك مورد لنفوم بدخيم غيرهوچكيني با تظاهر توده اربيت

مجله گوش، گلو ، بيني و حنجره ايران شماره 34 سال 8 پاييز و زمستان 75

19 بررسي آنژيوم راسموز شبكيه و معرفي يك مورد بيمارآن

مجله چشم پزشكي ايران شماره 4 جلد 4 زمستان 1371

20 گزارش ده ساله ملانوم بدخيم چشم در بخش چشم پزشكي قائم و معرفي موارد جالب

مجله گوش، گلو ، بيني و حنجره ايران شماره 2 سال 4 تابستان 1371

21 مقاله تلخيصي عوامل پيش آگهي براي انسداد وريد شبكيه از مجلات خارجي

مجله چشم پزشكي بينا سال 2 - شماره 2 زمستان 1375

22- مقاله تلخيصي ريسك فاكتورها در انسداد وريد مركزي رتين از مجلات خارجي

مجله چشم پزشكي بينا سال 2 - شماره 2 زمستان 1375

23- روش جراحي كاتاراكت همراه با جايگذاري IOLدر داخل Capsular bag

مجله دانشكده پزشكي مشهد شماره 47 سال 38 بهار 1374

24- بررسي كوررنگي در 4000 دانش آموز 14 تا 18 ساله

مجله دانشكده پزشكي شماره 57 و 58 - سال چهلم پاييز و زمستان 76

25 عمل كاتاراكت به روش ااكستراكپسولار و گذاشتن IOLبطريقه envelopeاز راه برش Clear cornea

مجله چشم پزشكي ايران شماره 3 و 4 جلد هفتم 1374

26- عمل جراحي برداشتن تمام ضخامت هلالي شكل بافت قرنيه در بيماران PMD

مجله چشم پزشكي ايران شماره 3 و 4 جلد هفتم زمستان 74

27- خطاي تخمين فشار داخل چشم در روش تونومتري ديژيتال و Applanation

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند شماره 1 و 2 -دوره 5 - - بهار و تابستان 77

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی:

1- شرکت در DTK COURSEلندن 16 مارس 2001

2- شرکت در اولین کنفرانس ادواری متخصصین سگمان قدامی چشم تهران 26/3/79

3- شرکت در دومین کنفرانس ادواری متخصصین سگمان قدامی چشم تهران 29/8/79

4-شرکت در دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران تهران 20 تا 24/9/81 سخنران اول مقاله 5 مورد-ارائه پوستر 6 مورد سخنرانی در کارگاه دو مورد

5-شرکت در سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی تهران 10 تا 13/9/82 سخنران اول مقاله یک مورد ارائه پوستر یک مورد مسئول کارگاه یک مورد سخنرانی در کارگاه دو مورد همکاری در مقاله oralدو مورد

6- شرکت در سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی تهران 21 تا 24/9/83سخنران اول مقاله دو مورد ارائه پوستر دو مورد سخنرانی در کارگاه دو مورد همکاری در مقاله oralدو مورد

7-شرکت در یازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی تهران 27 تا 30/9/80- سخنران اول مقاله 4 مورد ارائه پوستر 4 مورد همکار در مقاله یک مورد

8-شرکت در دهمین کنگره سراسری چشم پزشکی- تهران - 29/8/ تا 3/9/79 سخنران اول مقاله دو مورد سخنرانی در سمینار یک مورد -

9- شرکت در بازآموزی مدون چشم پزشکان خراسان مشهد 23 تا 26/11/81 و ارائه یک سخنرانی

10 شرکت در بازآموزی مدون چشم پزشکان خراسان- مشهد 8 تا 11/3/80 و ارائه سخنرانی

11 شرکت و سخنرانی در کنفرانس لنزهای تماسی مشهد بیمارستان قائم 24/7/82

12 شرکت و سخنرانی در کنفرانس روشهای نوین درمان عیوب ا نکساری بیمارستان قائم 1/9/80

13 شرکت و سخنرانی در کنفرانس تروماتولوژی و اربیت - بیمارستان قائم 3/6/79

14 شرکت در کنفرانس پزشکی هسته ای مشهد 27/7/81

15 شرکت و سخنرانی در کنفرانس ترومای چشم و اربیت مشهد- 15/11/79 تا 17/11/79

16- شركت و ارائه چهار پوستر علمي در

11th UAE international ophthalmic conference & exhibition – 10-12 December 2003 –Dubai

17 شركت در

8th international congress of the Pan Arab African Council of ophthalmology (PAACO) & 12th UAE ophthalmic conference / 7-10 April 2005 Dubai

20- شركت و ارائه دو پوستر علمي و يك مقاله Oralدر

XXII congress of ESCRS / 8-22 September Paris 2004

 

21- شركت و ارائه دو پوستر علمي و يك مقاله Oralدر

XXIII congress of ESCRS / 10-14 September Lisbon 2005

22-- شركت در

XXIV congress of ESCRS / 9-13 September London 2006

 

23- شركت و ارائه يك مقاله Oralسخنراني در دو كارگاه 4 پوستر علمي در

كنگره ساليانه چشم پزشكي تهران 1383

24- شركت و ارائه يك مقاله Oral- سخنراني در يك سمپوزيوم 6 پوستر علمي در

كنگره ساليانه چشم پزشكي تهران 1384

25- شركت و ارائه دو مقاله oralسخنراني در دو كارگاه 6 پوستر علمي در

كنگره ساليانه چشم پزشكي تهران 1385

26- شركت و ارائه سخنراني در سمينار علمي ساليانه گروه چشم و مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تازه هاي پيوندقرنيه و تازه هاي جراحي كاتاراكت تيرماه 1385 تهران

27 شركت و ارائه سخنراني در سمينار علمي ساليانه بيمارستان فارابي ( عفونت ، آلرژي و چشم )

شركت در پانل بيماريهاي ايمونولوژيك قرنيه و اسكلرا و ملتحمه ارديبهشت 1385 - تهران

28 شركت و ارائه سخنراني در دوره آموزشي Refractive surgery- ارديبهشت 85 اصفهان

29- شركت و ارائه سخنراني در دوره آموزشي جراحي رفركتيو دانشگاه علوم پزشكي تهران - آبانماه 1384 تهران

30- شركت و ارائه سخنراني در سمپوزيوم بازآموزي گلوكوم دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجمن چشم پزشكي ايران تيرماه 1384 تهران

31 شركت و سخنراني در بازآموزي آموزش مداوم مدون (د) چشم پزشكان خراسان 5/12 / 82 تا 8/12/82

32-شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون چشم پزشكي گلوكوم 3 مرداد 1385

33- شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون چشم پزشكي بيماريهاي ملتحمه و قرنيه خرداد 1385

34 -شركت در كارگاه آموزشي OSCEدر سال 1385

35- شركت در كارگاه آموزشي MCQدر سال 1384

پوسترهای ارائه شده در کنگره ها:

1- شرکت در کنگره جراحی کاتاراکت و جراحی رفرکتیو اروپاESCRS) تابستانی) و ارائه دو پوستر علمیمونیخ آلمان 6 -10 سپتامبر 2003

2- کنگره مباحث جدید در چشم پزشکی دوبی امارات متحده عربی 10-12 سپتامبر 2003 ( ارائه 4 پوستر در مورد جراحی رفرکتیو اصلاح نزدیک بینی و عوارض آن)

3 ارائه يك پوستر علمي در

6th Asian congress on oral & Maxillofacial surgery & 49th Annual meeting of Japanese society of oral and maxillofacial surgeons / 20-23 October 2004 – Tokyo

4- شركت و ارائه دو پوستر علمي در

XXI congress of ESCRS / 6-10 September Munich 2003

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی:

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی:

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری عمومی:

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته:

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی:

 

سخنرانی های ارائه شده:

 

 

1- شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون پزشكان عمومي در بهمن 1384

2- شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون چشم پزشكي يووئيت در ديماه 1384

3- شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون كاتاراكت 3 در آبان 1384

4- شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون عدسيهاي تماسي در شهريورماه 1380

5- شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون چشم پزشكي ليزيك در تيرماه 1384

6-شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون چشم پزشكي گلوكوم 1 در ارديبهشت 1384

7-شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون چشم پزشكي تجويز عينك در بهمن 1383

8-شرکت در دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران تهران 20 تا 24/9/81 سخنران اول مقاله 5 مورد-ارائه پوستر 6 مورد سخنرانی در کارگاه دو مورد

9-شرکت در سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی تهران 10 تا 13/9/82 سخنران اول مقاله یک مورد ارائه پوستر یک مورد مسئول کارگاه یک مورد سخنرانی در کارگاه دو مورد همکاری در مقاله oralدو مورد

10- شرکت در سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی تهران 21 تا 24/9/83سخنران اول مقاله دو مورد ارائه پوستر دو مورد سخنرانی در کارگاه دو مورد همکاری در مقاله oralدو مورد

11-شرکت در یازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی تهران 27 تا 30/9/80- سخنران اول مقاله 4 مورد ارائه پوستر 4 مورد همکار در مقاله یک مورد

12-شرکت در دهمین کنگره سراسری چشم پزشکی- تهران - 29/8/ تا 3/9/79 سخنران اول مقاله دو مورد سخنرانی در سمینار یک مورد -

13- شرکت در بازآموزی مدون چشم پزشکان خراسان مشهد 23 تا 26/11/81 و ارائه یک سخنرانی

14 شرکت در بازآموزی مدون چشم پزشکان خراسان- مشهد 8 تا 11/3/80 و ارائه سخنرانی

15 شرکت و سخنرانی در کنفرانس لنزهای تماسی مشهد بیمارستان قائم 24/7/82

16 شرکت و سخنرانی در کنفرانس روشهای نوین درمان عیوب ا نکساری بیمارستان قائم 1/9/80

17 شرکت و سخنرانی در کنفرانس تروماتولوژی و اربیت - بیمارستان قائم 3/6/79

18–شرکت و سخنرانی در کنفرانس ترومای چشم و اربیت مشهد- 15/11/79 تا 17/11/79

19- شركت و ارائه يك مقاله Oralسخنراني در دو كارگاه 4 پوستر علمي در

كنگره ساليانه چشم پزشكي تهران 1383

20- شركت و ارائه يك مقاله Oral- سخنراني در يك سمپوزيوم 6 پوستر علمي در

كنگره ساليانه چشم پزشكي تهران 1384

21- شركت و ارائه دو مقاله oralسخنراني در دو كارگاه 6 پوستر علمي در

كنگره ساليانه چشم پزشكي تهران 1385

22- شركت و ارائه سخنراني در سمينار علمي ساليانه گروه چشم و مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تازه هاي پيوندقرنيه و تازه هاي جراحي كاتاراكت تيرماه 1385 تهران

23 شركت و ارائه سخنراني در سمينار علمي ساليانه بيمارستان فارابي ( عفونت ، آلرژي و چشم )

شركت در پانل بيماريهاي ايمونولوژيك قرنيه و اسكلرا و ملتحمه ارديبهشت 1385 - تهران

24 شركت و ارائه سخنراني در دوره آموزشي Refractive surgery- ارديبهشت 85 اصفهان

25- شركت و ارائه سخنراني در دوره آموزشي جراحي رفركتيو دانشگاه علوم پزشكي تهران - آبانماه 1384 تهران

26- شركت و ارائه سخنراني در سمپوزيوم بازآموزي گلوكوم دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجمن چشم پزشكي ايران تيرماه 1384 تهران

27 شركت و سخنراني در بازآموزي آموزش مداوم مدون (د) چشم پزشكان خراسان 5/12 / 82 تا 8/12/82

28- شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون چشم پزشكي گلوكوم 3 مرداد 1385

29- شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون چشم پزشكي بيماريهاي ملتحمه و قرنيه خرداد 1385

30- شركت و ارائه سخنراني در بازآموزي مدون چشم پزشكي اطفال در ديماه 1383

فعالیتهای آموزشی:

 

 

فرصتهای مطالعاتی:

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی:


 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.