• ارم

  • همایش بین المللی تازه های گلوکوم

  • .

  • .

  • .

 

فعاليت هاي تحقيقاتي دکتر اکبر درخشان

 سوابق پژوهشي

 

ردیف

کد طرح

عنوان طرح

1.

86112

بررسي نگرش اعضاي هيات علمي باليني دانشكده پزشكي مشهد درموردنقش ها و مسئوليت هاي آموزشي عضو هيات علمي باليني وتناسب ان باوظايفي كه به آن مشغولند

2.

86200

بررسي ارتباط بين اجزاي اپتيكي و عيوب انكساري چشم در قاليبافان

3.

86227

بررسي بيماريهاي چشمي در شهر مشهد

4.

86463

مقايسه عمق اتاق قدامي و حقيقي به دنبال عمل جراحي كاتاراكت با لنز داخل چشمي مورشر در بيمارستان چشم خاتم الانبيا ( ص) مشهد در سال 86

5.

86510

كنترل حركت ماوس كامپيوتر با استفاده از چشم جهت بيماران مبتلا به فلج اندام

6.

86564

مقايسه اندازه گيري ضخامي و اولتراسوند پاكي متري در بيمار مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكان توس در سال 1385

7.

86666

تاسيس بانك DNA از مبتلايان به بيماري چشمي با زمينه ژنتيك در بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبيا(ص) مشهد

8.

86745

ارزيابي تاثير کلاژن کراس لينکينگ قرنيه اي با ريبوفلاوين و اشعه ماوراء بنفش A در درمان كراتوكونوس

9.

86768

بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان دوره كارآموزي و كارورزي از كلاس هاي تئوري ارائه شده در دوران كارآموزي

10.

84189

بررسی سبکهای یاد دهی و یادگیری در آموزش بالینی در بیمارستان امام رضا

11.

85159

بررسی عوامل و زمیه های مستعد کننده کراتیت قارچی و نتایج پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به کراتیت در بیمارستانهای دانشگاهی مشهد از 1384 تا 1386

12.

85464

بررسی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی

13.

86006

بررسی تأثیر مقدار و وسعت ناحیه دپرشن اسکلرا حسن عمل ویتر کتومی بر روی سلولهای اندوتلیوم قرنیه

14.

86112

بررسی نگرش اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی مشهد در مورد نقشها و مسؤولیتهای آموزشی عضو هیأت علمی بالینی و تناسب آن با وظایفی که به آن مشغولند

15.

86021

بررسی میزان تأثیر استفاده از PDA در عملکرد دستیاران چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

16.

80064

بررسی مقایسه ای قدرت تستهای VA وCS در بخش عملکرد سیستم بینایی در انواع کاتاراکت سنایل در گریدهای مختلف

17.

83001

بررسی قدرت تشخیصی تستهای حساسیت کنتراست (cs) و تیزبینی (va) در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان امام رضا

18.

82047

بررسی میزان شیوع خوددرمانی پلیسه در میان تراشکاران فلز مشهد

19.

84033

بررسی ارتباط بین IPO و عیوب انکساری در سنین مختلف

20.

84064

بررسی تغییرات لایه اشکی قبل و بعد از عمل جراحی ویرکتومی و عوامل مؤثر در آن

21.

81072

بررسی افت تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

22.

83231

بررسی تناسب محتوای آموزشی پزشکی عمومی با نیازهای حرفه ای، از دیدگاه پزشکان عمومی با سابقه یک تا دو سال ارائه خدمات پزشکی در استان خراسان

23.

82076

بررسی سبکها، عادات و مهارتهای کاری در اعضای هیأت علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

24.

84248

بررسی رابطه سطح سرمی هموسیستئین و دیابت 2 و عوارض آن

25.

84310

تجربه یادگیری بالینی دانشجویان پزشکی

 
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

1-عمل كاتاراكت به روش استراكپسولار وگذاردن لنز داخل چشمي به طريقه انولوپ از روش برش قرنيه وگزارش 1000مورد جراحي(مجله چشم پزشكي ايران 1374)

2- تعيين شيوع كاتاراكت مادرزادي در 5000نوزادزنده متولد شده درمشهد (مجله دانشكده پزشكي مشهد1378پائيز)

3-شيوع وعلل آمبليوپي در2000نفرازدانش آموزان دبستانهاي مشهد(مجله دانشكده پزشكي مشهد1378زمستان)

4-علل پيوند قرنيه به مدت يكسال در1000مورد عمل جراحي پيوند قرنيه دربيمارستان امام رضا مشهد (مجله دانشكده پزشكي مشهد1380بهار)

5- ارزيابي مهارتهاي عملي شايع دردانشجويان پزشكي( مجله دانشكده پزشكي اصفهان 1379آبان)

6-بررسي نتايج عمل جراحي كاتاراكت به همراه لنز مصنوعي داخل چشمي دربيماران جذامي(مجله دانشكده پزشكي مشهد1379زمستان)

7- بررسي كميت و كيفيت آموزشي گزارش صبحگاهي(مجله دانشكده پزشكي مشهد1370زمستان)

8-نتايج عمل جراحي آستيگماتيك كراتوتومي دراصلاح آستيگماتيم منظم قرنيه اي (مجله چشم پزشكي ايران 1380)

9- بررسي علل ونحوه درمان دسماتوسل(مجله دانشكده پزشكي مشهد1380)

10-اولين مورد كراتيت قارچي ناشي از فوزاريوم دراستان خراسان ودرمانموفقيت آميزبا پيوند قرنيه( مجله دانشكده پزشكي مشهد1380)

11-بررسي تاثيراستفاده از ابزارتشخيصي درد بررضايت مندي بيمار از ارتباط پزشك با بيمار(دانشگاه علوم پزشكي تهران1379)

12-بررسي ارزشيابي اساتيد دانشگاه توسط دانشجويان در دروس تئوري(مجله دانشكده پزشكي اصفهان)

13-بررسي نگرش مربيان پرستاري دانشكده پرستاري دانشكده پرستاري و مامائي مشهد درمورد آموزش مراقبت پرستاري درمشهد(مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد1381)

14-بررسي گزينه هاي انحرافي آزمون هاي چهار گزينه اي دانشكده پزشكي مشهد در نيمسال اول تحصيلي 80-81(مجله علمي ترويجي اسرار)

15- بررسي تحليلي آزمونهاي چهار گزينه اي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد درنيمسال دوم 79-80(مجله دانشكده پزشكي مشهد)

16-كراتيت هاي قارچي در مراجعين به آزمايشگاه(مجله دانشكده پزشكي مشهد)

17- عنوان مقاله: بررسی اصلاح عیوب انکساری به روش LASICدر 274 بیمار(مجله دانشكده پزشكي مشهد)

18-مقايسه تست هاي تيز بيني وحساسيت كانتراست در مراحل اوليه كاتاراكت سنايل( مجله دانشكده پزشكي مشهد)

19-اثر ليزر نيديك وميكروكراتوم كايرون براصلاح عيوب انكساري چشم(مجله دانشكده پزشكي مشهد)

20-منابع يادگيري وتكنولوژي آموزشي دردانشگاه علوم پزشكي مشهد(مجله آموزش درعلوم پزشكي اصفهان1381)

21-ارتباط راهبردها مطالعه ويادگيري با ويژگيهاي فردي وسوابق تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1378(مجله آموزش درعلوم پزشكي اصفهان1381)

22- بررسی شدت کراتوکونوس در بیماران کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دکتر یکتا- مهندس عمادزاده- خانم مریم افخمی

23Pain Tracker Instrument and Patient Satisfaction" The effect of Pain Trackerinstrument on Patient satisfaction in interaction with Primary Physician" (EGYPT)2002

24-Assessment of distracters in multiple- choice tests

25-Visual outcome of surgery with extra capsular cataract extraction and intraocularlens replacement in leprosy Patients

26-Relation between studens' use of learning and study strategies and their academic andpersonal characteristice in Mashad University of Medical Sciences, 1999

 

پايان نامه هاي دانشجويي

1-گلوکوم و بررسی یک صد مورد بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع)

2- بررسی ریسک فاکتورهای احتمالی انسداد مجرای نازولاکریمال

3- بررسی شیوع امبلوپی در 2000 نفر از دانشجویان 11-10 ساله دبستانهای مشهد 1376-1375

4- بررسی سیستماتیک مشکلات آموزش پزشکی ایران و برنامه های آموزش دوره کارورزی و ارزیابی بازده آنها در پرونده های بیمارستانی

5- بررسی شیوع کاتاراکت مادرزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان امام رضا و قائم و امام حسین به مدت 6 ماه

6- بررسی علل زخم های قرنیه در بیمارستان امام رضا

7- بررسی علل گلوکوم حاد

8- بررسی مقایسه ای آستیگماتیسم حاصله در قرنیه توسط دستگاه توپوگراف قرنیه و کراتومتر در 200 بیمار

9- شیوع انواع بیماریهای التهابی و عفونی پلک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان امام رضا

10- بررسی علل و نحوه درمان موارد دسما توسل

11- بررسی علل جراحی پیوند قرنیه در 100 مورد عمل جراحی پیوند

12- بررسی میزان شیوع عیوب انکساری در کراتوکونژیتئوت ورنال

13- بررسی رابطه بین اندازه ناخنک و میزان استیگماتیسم حاصله در قرنیه

14- بررسی دقت کراتومتری در تعیین کراتوکونوس در 50 بیمار آستیگماتیسم نامنظم

15- بررسی نتایج کشت و آنتی بیوگرام زخم های قرنیه و تناسب آن با نمای کلینیکی و علل اولیه آن

16- بررسی عوامل مستعد کننده گلوکوم حاد در بیماران بستری شده در بخش چشم بیمارستان امام رضا 80-79

17- بررسی نتایج بینائی در بیماران جذامی که عمل جراحی کاتاراکت و لنز داخل چشمی داشته اند به مدت 6 سال

18- بررسی شیوع عوارض چشمی در بیماران و تیلیگو تحت درمان با PUVA

19- بررسی بیماران بستری شده در بیمارستان به علل ترومای چشم و ارزیابی نحوه درمان

20- بررسی میزان اصلاح عیوب انکساری با Lasikدر 274 بیمار

21- اصلاح آستیگاتیسم به روش جراحی و بررسی نتایج آن در 100 بیمار

22- بررسی ارتباط بین یافته های چشمی و گلوکوم در بیماران مبتلا به سندروم پسدواکسفولیشن

23- تأثیر آموزش ویدوئی با نمایش بر میزان یادگیری مهارتهای عملی دانشجویان

24- تهیه اطلس جامعه چشم پزشکی(الکترونیک)

25- بررسی اپیدمیولوژیک و دموگرافیک سوختگیهای شیمیایی چشم در مراجعین درمانگاه چشم بیمارستان خاتم الانبیاء در 6 ماهه دوم سال 83(خانم تکتم کلانی) شماره پایان نامه (5686)

26- بررسی ارتباط بین کراتومتری و محل برش قبل و بعد از عمل جراحی فیکوامولیفیکاسیون در 100 بیمار کاندید عمل جراحی کاتاراکت در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) آقای دکتر خیری شماره پایان نامه(1822-ت)

27- بررسی کور رنگی در 200 نفر از دانشجویان پزشکی پسر دانشکده پزشکی مشهد در سال 83 (آقای زروندی شماره پایان نامه 5663)

28- مقایسه عمق اتاق قدامی فرضی و حقیقی به دنبال عمل جراحی کاتاراکت در یکصد چشم با لنز داخل چشمی مورشر در بیمارستان چشم خاتم الانبیاء در سال 86 (دکتر مجتبی ابریشمی) شماره پایان نامه (6208)

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.